جدید ها را دوست دارم...

 

با اینکه یک ماهی مونده تا امتحانات ترم ، و جدا از درس ها و ارائه ها و تحقیقاتِ روی هم انبار شده، جدای از تمام استرس ها و کارهای نیمه تمام، جدای از عذاب وجدان برای الافی های زیادی دانشگاه(!!) و جدای از برنامه های غیر درسی،

یک هویی ذوق و شوق ِ ترم تازه به دلم زد!

جدیدها را دوست دارم!

ترم جدید، کتاب های جدید، اساتید جدید، درس های متنوع و جدید!

حکماً، حکمتی بوده که من این رشته بیام! چون عاشق ِ تنوع ام!

عاشق ِ جست و جو کردن و یافتنم!

دوست دارم و لذت می برم که تقویمم را ورق بزنم و تمام برنامه ها را در آن یادداشت کنم- البته اینقدر ورقش زدم که تقریبا چیزیش نمونده!!- تمام امتحانات و اتمام کلاس ها و کارهای نیمه تمامی که باید تمام شود و...حتی مراسم ها و جشن ها ...!

و خودم را پرتاب می کنم به روز بعد آخرین روز امتحان!...

و تصور می کنم خودم را در ترم جدید!...عجب شوقی دارد!!...

مخصوصا اینکه ببینی نتیجه ی تلاش هایت هم به بار نشسته و ...

..

با اینکه دوست دارم تازه تر شدن را در هر روز و هر ترم و همیشه...

امّا، از گذر زمان، واهمه ای در دلم می افتد!،

تا چشم به هم می زنی ، می گذرد و می گذرد و می گذرد...و تمام می شود!

این جاست که برنامه ریزی و هدف گذاری مثلا برای 5 سال آینده ت مفهومی اساسی پیدا می کند!

که تو داری این روزها را به سرعت زیاد پشت سر می گذاری...

در این بین خودآگاه- یا گاها نا خودآگاه- از خود می پرسی:

خب....آخرش چه؟...بعد این روزها چه کنم؟!...

و اگر حتی، هدفی واقعی و اساسی نداشته باشی، همه ی این دویدن ها و تازه ها برایت بی معنا می شود! ...

و عمیقا لذت نمی بری از بودنت، از تلاشت...

چه به دل می نشیند تلاش هایت وقتی می دانی که مثلا چکاره می خواهی بشوی-یا حتی چه کاره ای-  و رسالت اصلی تو چیست ..، چه چیزهایی را یاد میگیری و کاربردش در زندگی تو چیست ...؟

و اساسا، به درد چه کسی میخورد؟ ... هیچکس ...؟ تنها خودت...؟ یا همه ی مردم ...؟ و یا حتی خدا ...؟

بالاخره باید تکلیفت با خودت روشن باشد!

اینقدر هدفت روشن باشد که به تو نیرو بدهد...نیرو بدهد برایِ ادامه ی مسیر و رفتن در مسیری که برایِ تو ساخته شده...و تو مستلزم ِ عبور از این مسیری...


** امــا...، باید یاد بگیری مسیری که از آنِ توست...بعضا و حتما، موانعی در پیش ِ رو دارد...موانعی که یا شیطان می گذارد یا فرشته...!، غصه نخور از وجودِ این موانع یا برخوردِ اطرافیان.... که پیروزی از آنِ تو خواهد بود....

** دقتِ بیشتری کن!


/ 1 نظر / 21 بازدید
خشایار

سلام خانم مرواید ایشالله که تو درستون و زندگیتون موفق باشین همیشه و سایه پدر و مادر بر شما مستدام @>;-