دلم گرفته ای دوست/هوای گریه با من ...


چه می شود که من حتی گوشه ای از تنهایی ِ تو را پر کنم؟

وقتی دلت به اندازه تمام ِ عالَم میگیرد،وقتی دلت از همه چیز و همه کس می شکند..

وقتی انگار قلبت گنجایش ِ این همه دلتنگی را ندارد..

دلم میخواهد من باشم که اشک هایت را پاک کنم.

من باشم که دلداری ات دهم و نوازش ات کنم.

آن وقت تو دعایم میکنی و ... زندگی زیبا می شود برایم!


من اما اکنون، دلم گرفته...، شدید هم!

علتِ دقیق اش را نمیدانم! شاید به دلیل ِ کثرت شان!!

آخِر این دلتنگی هم بد موقع به سراغ ِ آدم می آید ها! ..دقیقا وقتی هزار و یک نوع کار بر سرَت ریخته، و استرس ِ کارهای نیمه تمام اَت را داری!!

یکدفعه میبینی که اشک هایت گونه هایت را خیس ِ خیس کرده...

دلت می خواهد یکی باشد که با تمام ِ وجودش، دلداری ات دهد...

یکی باشد که اُمید را به تو برگرداند !

آخر...

دلم آن روزهایی را که دیگر نباشی، نمی خواهد...

میترسم موقعی برسد که دیگر خیلی دیر شده باشد. دیگر دیر شده باشد به حرف هایت گوش دهم، و بشوم سنگِ صبورت...، کم محلی هایت را توجهی نکنم و خوب تر از همیشه باشم برایت...

که آن وقت تو هم دعایم کنی و ... که من چقدر محتاج ِ دعای توام*.


*مخاطبِ تو، همه آدم های در قلبم است.


برای امامَم:

من اما، چقدر بد عهدم! شده ام چوپانِ دروغگو!، 

اما تو...آن بزرگی هستی که هرچقدر هم که من بد بوده باشم، در برابر بزرگی ِ تو کم تر است...

اگر هیچ کس هم نباشد که نوازشم کند، و اشک هایم را پاک...، اما دلم خوش است هیچ وقت نیست که تو نباشی، مگر آن روزی که-هیچ وقت نیاید-آنقدر بی لیاقت شوم که دیگر نداشته باشمت...

اگر هیچ کس را هم نداشته باشم که تنهاییم را پر کند...تو همه ی تنهایی ِ من هستی...

اما فقط یک خواهش...

آنقدر بزرگم کن ...که من بشوم قسمتی از تنهایی هایشان.

همان هایی که وقتی دلشان میگیرد و دل تنگ اند من بشوم سنگِ صبورشان.

که بعد از تهِ دل دعایم کنند و ...

سایه ی تو مادام بر سر ِ من باشد.

 


/ 14 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نفس

به دیدارت آمدم برای شب نشینی چشمهایی که مرا از خودبی خود میکنن برای دلی که لرزشهای وجودم را میگیرد و برای نگاهی که مرا بی تاب تر از همیشه میخوانند به دیدنم بیا

Mahdi_mk

نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها من زمن هر آنکه او دور چو دل به سینه نزدیک به من هر آنچه نزدیک از او جدا جدا من آهنگ ماندگاریه... آرزو میکنم به آرزوتون برسین در پناه ایزد یکتا

Mahdi_mk

نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل چو تخته پاره بر موج رها رها رها من زمن هر آنکه او دور چو دل به سینه نزدیک به من هر آنچه نزدیک از او جدا جدا من آهنگ ماندگاریه... آرزو میکنم به آرزوتون برسین در پناه ایزد یکتا

کاف

خیلی خوب بود... برام دعا کن... از ته دل [نگران]

- برما (بهنام جعفری)

زیبایی‌ات شکست در ما یا پنهانی از راهِ توست در تو را بازی چه نامت بخوان یا به خوان را نامه‌ات می‌شوی را کوی ما از، یا خسته‌تر از آن‌طرف، در ما باز می‌آیی‌ام: نیست جز بی درنگ تو، بی صدا ........ در انتظار ردپاي عبورت و گرماي حضورت ...

غیرمنتظره

سلااااااااااااااااام! عید تو هم مبارک[ماچ]

عماد

به شیطان گفتم: «لعنت بر شیطان»! لبخند زد. پرسیدم: «چرا می خندی؟» پاسخ داد:«ازحماقت تو خنده ام می گیرد» پرسیدم: «مگر چه كرده ام؟» گفت: «مرا لعنت می كنی در حالی كه هیچ بدی در حق تو نكرده ام» با تعجب پرسیدم: «پس چرا زمین می خورم؟!» جواب داد: «نفس تو مانند اسبی است كه آن را رام نكرده ای. نفس تو هنوز وحشی است؛ تو را زمین می زند.» پرسیدم: «پس تو چه كاره ای؟» پاسخ داد: «هر وقت سواری آموختی، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد. "

At

[گل]....

حنا

عیدت مبارک بی وفا! [گل]